•  
   


  Maureen Linahan  
  Assistant Director
  Human Resources 

  MaureenL@cciu.org
   484-237-5086 


  Danielle Schoeninger
  Assistant Director
  Human Resources 

  DanielleSc@cciu.org
  484-237-5037 

    Sharon Krawczun   Compensation/Payroll
  Manager 

  SharonKra@cciu.org 
  484-237-5084

  Jonna Allen-Raffl 
  HR Generalist 

  JonnaAR@cciu.org 
  484-237-5278

  Mary Franciscus
  HR Generalist

  MaryF@cciu.org
  484-237-5082

  Elaine Easter
  HR Generalist 

  ElaineE@cciu.org
  484-237-5088

  Katrice Schofield 
  HR Generalist 

  KatriceS@cciu.org 
  484-237-5087

  Amy Thompson 
  HR Generalist 

  AmyT@cciu.org 
  484-237-5272

    Jocelyn Gilmore
  HR Generalist 
      
  JocelynG@cciu.org
  484-237-5020

   Melissa Salach 
  HR Generalist Support
      Administrative Secretary 

  MelissaS@cciu.org 
  484-237-5292

  Susan Griscom 
  Administrative Assistant/ Workers Compensation 

  SusanG@cciu.org 
  484-237-5388

  Danielle Mikolosko 
  Benefits/HRIS Analyst 

  DanielleM@cciu.org 
  484-237-5188  

  Sara Dresden
  Administrative Assistant/Receptionist

  SaraDr@cciu.org
  484-237-5085 

   Marylou Starner 
  Executive Assistant to Director of Human Resources 

  MarylouS@cciu.org 
  484-237-5254

   Sue Kerr 
  Payroll
  Administrative Secretary 

  SueK@cciu.org
  484-237-5117

   

  Anne Robertson 
  Tuition Reimbursement/ Administrative Secretary

  AnneR@cciu.org 
  484-237-5258

   

  Pattie Richards
  Payroll Assistant

  PattieR@cciu.org
  484-237-5471

   

  Rachel Norwood
  Administrative Assistant

  RachelN@cciu.org
  484-237-5470